Προετοιμασία για αξονική τομογραφία

Ενδείξεις – αντενδείξεις

Οι αξονικές τομογραφίες πραγματοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόπιν κατάλληλης ενδείξεως. Για λόγους ακτινοπροστασίας, οι αξονικές τομογραφίες αντενδείκνυνται σε περίπτωση εγκυμοσύνης ενώ αποφεύγονται σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Προετοιμασία

Εφόσον διαθέτετε προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις του εξεταζομένου οργάνου ή της εξεταζόμενης περιοχής, συνιστάται να τις προσκομίζετε κατά την προσέλευσή σας.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

Στο κέντρο μας, η αξονική τομογραφία οδόντων πραγματοποιείται στον υπερσύγχρονο 3D ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟ- CBCT που διαθέτει το κέντρο μας, γεγονός που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας για τον ασθενή.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Προσέρχεστε στο κέντρο μας 2 ώρες πριν από την εξέταση, όπου σας χορηγείται συγκεκριμένη ποσότητα πόσιμου σκιαγραφικού μέσου για την καλύτερη απεικόνιση του εντέρου. Εναλλακτικά, μπορείτε την προετοιμασία αυτή να την κάνετε και στο σπίτι. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Προσέρχεστε στο κέντρο μας 2 ώρες πριν από την εξέταση, όπου σας χορηγείται πόσιμο σκιαγραφικό μέσο για την καλύτερη απεικόνιση του εντέρου.

Εναλλακτικά, μπορείτε την προετοιμασία αυτή να την κάνετε και στο σπίτι. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε τις κατάλληλες οδηγίες.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ:

Συνιστάται να είστε νηστικός 4 ώρες πριν την εξέταση.

Αναλόγως της ενδείξεως και των ευρημάτων, υπάρχει περίπτωση να σας χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο*.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Μ.Σ.Σ. / Θ.Μ.Σ.Σ. / Ο.Μ.Σ.Σ.:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΙΩΝ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ Ή ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ:

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

*Σε περίπτωση ενδοφλέβιας χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς αλλά και για εσάς να γνωρίζουμε πιθανό ιστορικό αλλεργιών, τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (αντενδείκνυται σε περίπτωση υπερθυρεοειδισμού) και τη λειτουργία των νεφρών (τιμές ουρίας / κρεατινίνης) του τελευταίου τριμήνου.

Το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να συνταγογραφηθεί από οποιονδήποτε ιατρό και θα πρέπει να μας το αντικαταστήσετε.

Newsletter

Εναρμόνιση με GDPR

 

Αρ. ΓΕΜΗ  130669301000

Γενικές πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 6:30 – 21:30
Σάββατο 7:00 – 15:00

© 2023 iepivlepsi | made by impressme.gr

Call Now