Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγεια του κτιρίου μας, πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι:Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

 • Μικροβιολογικό: Καλλιέργειες
 • Αιματολογικό: Έλεγχος πηκτικότητας
 • Βιοχημικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό
 • Αλλεργιολογικό
 • Νεοπλασματικοί δείκτες
 • Επίπεδα Φαρμάκων
 • Ανίχνευση τοξικών ουσιών
 • Προγεννητικός Έλεγχος
 • Μοριακή Βιολογία (PCR)

Στόχος μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την έγκαιρη και ορθή διάγνωση-αξιολόγηση!

Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε αυστηρό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει:

 1. Τη λήψη αναλυτικού ιατρικού/οικογειανειακού ιστορικού, στο οποίο δίνουμε έμφαση στις ιδιαιτερότητες κάθε εξεταζόμενου. Το ιστορικό αυτό αποτελει κλειδί στη σωστή αξιολόγηση του αποτελέσματος από τον εργαστηριακό ιατρό. Δεν εξετάζουμε αριθμούς, αλλά ανθρώπους. Κάθε αποτέλεσμα ελέγχεται και αξιολογείται διαφορετικά σε κάθε εξεταζόμενο.
 2. Η αιμοληψία γίνεται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για την ελάχιστη ενόχληση.
 3. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με αναλυτές και αντιδραστήρια των πλέον αναγνωρισμένων εταιρειών (SIEMENS - ROCHE - ABBOT) και από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
 4. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε από τον ιατρό, ο οποίος και επιβλέπει την επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου.
 5. Για τις περισσότερες εξετάσεις έχουμε αυθημερόν αποτελέσματα, εφόσον ο εξεταζόμενος προσέλθει πριν τις 11 π.μ.