Ανοσολογικές Εξετάσεις Αίματος

ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ : Να είναι νηστικός 2 ώρες πριν την αιμοληψία