Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξετάσεων του ιατρικού μας κέντρου στηρίζεται σε 3 άξονες:

  • Έλεγχος ποιότητας και διαχείρισης αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων γίνεται με βάση τις οδηγίες του προτύπου ποιότητας ISO 9001-2008. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται συνεχείς εσωτερικοί και εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι.
  • Συνεχής ενημέρωση (updates) για όλες τις διεθνείς σύγχρονες οδηγίες (guidelines). 
  • Επιλογή κορυφαίων αναλυτών, αντιδραστηρίων και μηχανημάτων (SIEMENS, ABBOTT, PHILLIPS, GE HEALTHCARE).