Σπερμοδιάγραμμα

Χρειάζεται αποχή από σεξουαλικές επαφές/ εκσπερμάτιση από 2 έως 5 ημέρες, πριν από την ημέρα της εξέτασης. (Η αποχή να μην είναι μικρότερη από 2 ημέρες ούτε μεγαλύτερη από 5 ημέρες, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η εικόνα της εξέτασης).

Πριν τη λήψη του σπέρματος, απαιτείται καθαριότητα της γενετικής περιοχής και των χεριών.

Το σπέρμα λαμβάνεται με αυνανισμό, χωρίς τη χρήση λιπαντικού μέσου (είναι τοξικό για τα σπερματοζωάρια) και συλλέγεται σε αποστειρωμένο ουροδοχείο.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην συλλογή σπέρματος, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό μη τοξικό προφυλακτικό (ενημερωθείτε από το εργαστήριο).

Η λήψη του σπέρματος γίνεται κατόπιν ραντεβού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εργαστήριο ανδρολογίας. Εάν η λήψη γίνει στο σπίτι, θα πρέπει το σπέρμα να μεταφερθεί στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα και το δείγμα να προστατευθεί από ακραίες θερμοκρασίες. (Οι βέλτιστες θερμοκρασίες μεταφοράς είναι 20-37 οC). Αν η συλλογή έχει γίνει στο σπίτι, σημειώστε τον ακριβή χρόνο λήψης και ενημερώστε το εργαστήριο.

Προσπαθήστε να συγκεντρωθεί όλο το υλικό στο αποστειρωμένο δοχείο, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες σπέρματος. Αν αυτό δεν ήταν δυνατό, ενημερώστε το εργαστήριο.

Το δείγμα σπέρματος παραδίδεται σε υπεύθυνο άτομο του εργαστηρίου ανδρολογίας από τον ίδιο τον εξεταζόμενο και με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων γίνεται από τον ίδιο τον εξεταζόμενο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, η παραλαβή των αποτελεσμάτων από άλλο άτομο γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από τον εξεταζόμενο, στην οποία να βεβαιώνεται και το γνήσιο της υπογραφής του. (Ενημερωθείτε λεπτομερώς για τη διαδικασία από το εργαστήριο).

Newsletter

Εναρμόνιση με GDPR

 

Αρ. ΓΕΜΗ  130669301000

Γενικές πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 6:30 – 21:30
Σάββατο 7:00 – 15:00

© 2023 iepivlepsi | made by impressme.gr

Call Now