andrologiko-ico

Εργαστήριο ανδρολογίαςΤα τελευταία 40 χρόνια, το ποσοστό της υπογονιμότητας στα ζευγάρια έχει τετραπλασιαστεί, φτάνοντας σήμερα το 16%. Και ενώ μέχρι πρόσφατα, ήταν οι γυναίκες αυτές που κουβαλούσαν το βάρος της ικανότητας να κάνουν παιδιά, στις μέρες μας, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανδρική υπογονιμότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ» αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα άρτια εξοπλισμένο, σύγχρονο, εξειδικευμένο και φιλικό προς τον εξεταζόμενο Εργαστήριο Ανδρολογίας, το οποίο στελεχώθηκε από κορυφαίους στον χώρο επιστήμονες. Το εργαστήριο αυτό συνδυάζεται ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του κέντρου μας (Μικροβιολογικό-Καλλιεργειών, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Μοριακής Βιολογίας, Προγεννητικού Ελέγχου, Υπερήχων-Έγχρωμου Triplex κ.ά.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για έναν πλήρη έλεγχο σε όλα τα επίπεδα για τον εξεταζόμενο, αλλά και το ζευγάρι.


Υπεύθυνοι εργαστηρίου

Επιστημονικά υπεύθυνη του εργαστηρίου ανδρολογίας είναι η κα Δέσποινα Τzανακάκη, Βιολόγος-Κλινική Εμβρυολόγος, ενώ του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου συνολικά, ο κος Βάιος Σπυρόπουλος, Ιατρός Βιοπαθολόγος.

Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί τη βασική εξέταση σπέρματος και χρησιμοποιείται ως κύριο διαγνωστικό εργαλείο ελέγχου της ανδρικής γονιμότητας. Βασίζεται στη μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση δείγματος σπέρματος, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά δεδομένα, απαραίτητα για την προσέγγιση θεμάτων γονιμότητας. Βασικές παράμετροι που εξετάζονται στο πλαίσιο ενός σπερμοδιαγράμματος περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση (αριθμό) σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και τον έλεγχο της μορφολογίας τους. Στο ανδρολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Επίβλεψης, το σπερμοδιάγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νεότερες (2010) κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και διενεργείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς τη χρήση αυτόματων αναλυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Προσδιορισμός Κατακερματισμού DNA Σπερματοζωαρίων

Ο προσδιορισμός του κατακερματισμού του DNA των σπερματοζωαρίων αποτελεί μια εξέταση που έχει ως στόχο να καλυφθεί η ανάγκη για νέους, βελτιωμένους δείκτες ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία το σπερμοδιάγραμμα, από μόνο του, δεν αποτελεί πάντα αντιπροσωπευτικό προγνωστικό παράγοντα της ανδρικής γονιμότητας. Η εξέταση λοιπόν αυτή, προσδιορίζει τις αλλοιώσεις των δομικών συστατικών του DNA των σπερματοζωαρίων (κατακερματισμός χρωματίνης), που δεν αντικατοπτρίζονται στη μορφολογία, κινητικότητα ή συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων. Αυξημένος δείκτης κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων έχει ως πιθανές συνέπειες μειωμένη ικανότητα γονιμοποίησης, ελλιπή ή πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του εμβρύου, αυξημένη πιθανότητα αποβολής και μειωμένα ποσοστά εγκυμοσύνης. Η κλινική αξία αυτού του τεστ παίζει σημαντικό ρόλο στη συμβουλευτική σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας και στον καλύτερο προσανατολισμό ζευγαριών υποψήφιων για ενδομήτρια σπερματέγχυση. Επίσης, σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, φαίνεται ότι ο κατακερματισμός του DNA των σπερματοζωαρίων είναι αναστρέψιμη διαδικασία και ο δείκτης κατακερματισμού δύναται να μειωθεί με την κατάλληλη χορήγηση αντιοξειδωτικών παραγόντων και αντιβιοτικών.

Test Βιωσιμότητας Σπερματοζωαρίων

Ο έλεγχος βιωσιμότητας των σπερματοζωαρίων μπορεί να εφαρμοστεί ως έλεγχος ρουτίνας σε όλα τα δείγματα σπέρματος, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικός για δείγματα που παρουσιάζουν προοδευτική κίνηση σε ποσοστό μικρότερο του 40%. Έχει μεγάλη κλινική αξία να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός εάν τα ακίνητα σπερματοζωάρια είναι ζωντανά ή νεκρά, ώστε να βοηθηθεί στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Διαγνωστική Ενεργοποίηση Σπέρματος

Πρόκειται για τον έλεγχο της απόδοσης του σπέρματος μετά από εργαστηριακή επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπέρμα υποβάλλεται σε κατάλληλη μέθοδο ενεργοποίησης, κατά την οποία απομακρύνεται το σπερματικό πλάσμα, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζονται και επιλέγονται τα πιο κινητά και μορφολογικά φυσιολογικά σπερματοζωάρια, απαλλαγμένα από την παρουσία νεκρών σπερματοζωαρίων, ανώριμων μορφών σπερματοζωαρίων και άλλων πιθανώς επιβλαβών κυτταρικών στοιχείων. Ως διαγνωστικό εργαλείο, η ενεργοποίηση σπέρματος χρησιμοποιείται προκειμένου ο κλινικός ιατρός να μπορέσει με τη βοήθεια εργαστηριακών δεδομένων να αποφασίσει εάν ένα δείγμα σπέρματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ενδομήτρια σπερματέγχυση ή αν κρίνεται «ανεπαρκές» για τέτοια χρήση και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εξωσωματικής γονιμοποίησης.


 • Μικροβιολογικός Έλεγχος Σπέρματος – Ουρηθρικού Εκκρίματος
 • Καλλιέργεια (αερόβιος-αναερόβιος)
 • Μύκητες
 • Τριχομονάδες
 • Neisseria gonorrhoeae (γονόκοκκος)
 • Μυκόπλασμα / Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια


Ανοσολογικές Εξετάσεις

 • Αντισπερμικά αντισώματα ορού

Ορμονολογικές Εξετάσεις

 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Τεστοστερόνη ολική
 • Τεστοστερόνη ελεύθερη

Εξετάσεις Γενετικής

 • Καρυότυπος
 • Μικροελλείψεις χρωμοσώματος Υ

Υπέρηχος – Έγχρωμο Triplex Οσχέου

Ταυτόχρονα, στο Ιατρικό μας κέντρο καλύπτονται όλες οι εξετάσεις που αφορούν τον προγεννητικό έλεγχο της γυναίκας και τη διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας (Μικροβιολογικός έλεγχος – Καλλιέργειες κολπικού υγρού, Αιματολογικός- Βιοχημικός- Ορμονολογικός- Ανοσολογικός έλεγχος, Μοριακή βιολογία, Πλήρης έλεγχος θρομβοφιλίας, Ενδοκολπικός υπέρηχος). Έτσι, ένα ζευγάρι μπορεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωτικά τον έλεγχο στο εργαστήριό μας.Επιστημονικά υπεύθυνη του εργαστηρίου Ανδρολογίας  είναι η κυρία Δέσποινα Τζανακάκη  Κλινική Εμβρυολόγος (M.Med.Sci.)


Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προγραμματίσουμε τις εξετάσεις σας στο 210 970 33 56 ή 210 970 56 68 και μέσω email στο info@iepivlepsi.gr


ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΑΣ
Βύρων
Ινιωτάκης


Ευχαριστώ το προσωπικό της Ιατρικής Επίβλεψης, γιατί κάθε φορά που θα κάνω ιατρική εξέταση εκεί, ξέρω ότι δεν θα ταλαιπωρηθώ και θα έχω έγκυρη ενημέρωση στο πιο σύντομο δυνατό χρόνο.
Γιώργος
Δαουλάρης


Η Ιατρική Επίβλεψη, στελεχωμένη με έμπειρους ιατρούς και προσωπικό, με υποδομές και τεχνολογία αιχμής, μπορεί να σου δώσει έγκυρη και σωστή διάγνωση και να σε καθοδηγήσει σωστά.
Προσωπικά ευχαριστώ τον κ. Σπυρόπουλο Βάιο και τους συνεργάτες του, γιατί κάθε φορά που απευθύνθηκα σε αυτούς, τόσο για την προσωπική μου υγεία, όσο και για την υγεία των μελών της οικογένειάς μου, τους αισθάνθηκα πραγματικά στο πλάι μας.
Αναστασία
Κολτσίδα


Ήταν δύσκολη απόφαση για μένα, λόγω άγχους, να κάνω τις εξετάσεις που χρειαζόμουν. Η ομάδα της Ιατρικής Επίβλεψης με έκανε να νιώσω αμέσως άνετα, να νιώσω εμπιστοσύνη. Τους ευχαριστώ
Ελένη
Παπαδοπούλου


Η όλη διαδικασία, από το κλείσιμο της ημερομηνίας μέχρι την παραλαβή των εξετάσεων στην Ιατρική Επίβλεψη είναι, χωρίς καμία υπερβολή, άψογη!

Σας ευχαριστώ πολύ!
Λεμονιά
Σιούζιου


Ευχάριστο περιβάλλον, ιδιαίτερα ευγενικό προσωπικό. Ευχαριστώ τον κ. Σπυρόπουλο και τους συνεργάτες του για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκρισή τους.
Βασίλης
Κεφαλάκης


Είμαι κάτοικος της Δάφνης. Χαίρομαι πολύ που έχω στη γειτονιά μου το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «Ιατρική Επίβλεψη», που έχει τόσο καλό προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό. Με κάνει να νιώθω ασφαλής.
Επικοινωνήστε μαζί μας και προγραμματίστε μία επίσκεψηNewsletter

Εναρμόνιση με GDPR

 

Αρ. ΓΕΜΗ  130669301000

Γενικές πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή 6:30 – 21:30
Σάββατο 7:00 – 15:00

© 2023 iepivlepsi | made by impressme.gr

Call Now